Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Seco/Warwick odnotował 10,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 12,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,97 mln zł wobec 12,9 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 268,02 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 245,33 mln zł rok wcześniej.
"W pierwszym półroczu 2018 roku zanotowano wzrosty sprzedaży niemal we wszystkich segmentach operacyjnych grupy. Największe wzrosty były w segmentach: urządzeń do topienia, odlewania próżniowego metali i stopów specjalnych (+91 %), pieców atmosferowych (+48%), pieców próżniowych (+13%) oraz w segmencie aftersales (+9%). Wzrosty te skorygowane zostały przez duży spadek sprzedaży pieców do obróbki cieplnej aluminium i CAB (-50%)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.
Analiza segmentów geograficznych sprzedaży pokazała następujące zmiany w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 roku: zanotowano wyższą sprzedaż na rynku UE (wzrost obrotów o 9% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego). Obroty wzrosły również na rynku Stanów Zjednoczonych o 15 %, realizowane przez trzy spółki amerykańskie. Na uwagę zasługuje 37% wzrost sprzedaży na rynki azjatyckim. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Seco/Warwick wzrosła o 9 % i wyniosła 268 milionów zł w porównaniu do 245 mln zł zrealizowanych w pierwszym półroczu roku ubiegłego, podano także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 9,19 mln zł wobec 8,04 mln zł zysku rok wcześniej.
Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)