Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Radpol liczy, że w tym roku uda się wypracować dodatni wynik netto, poinformowali członkowie zarządu.
"My stoimy na stanowisku, że w tym roku będzie dodatni wynik" - powiedziała wiceprezes Anna Kułach podczas konferencji prasowej.
"Licząc realizację naszych wszystkich planów na ten rok, to wynik będzie dodatni" - dodał prezes Michał Jarczyński.
W opublikowanym dziś raporcie rocznym Radpol podał, że widzi możliwości dalszej poprawy sytuacji finansowej w 2018 r. w związku z przewidywanym wzrostem inwestycji w branżach, w których działa.
Podkreślono również, że Radpol na bieżąco reguluje zobowiązania wobec wszystkich swoich wierzycieli oraz podejmuje działania inwestycyjne, które pozwolą jej na wzmocnienie pozycji na rynku oraz przewagę konkurencyjną w obszarach produktów innowacyjnych.
Radpol odnotował 2,67 mln zł jednostkowej straty netto w 2017 r. wobec 8,46 mln zł straty rok wcześniej.
Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)