Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Seco/Warwick określiła cele jednostkowe i cel łączny dla uczestników programu motywacyjnego na lata 2016-2018, poinformowała spółka. Jako cel został ustalony poziom 18,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto, podano także.
"Osiągnięcie celów jednostkowych i celu łącznego warunkuje przyznanie uczestnikom programu uprawnień wynikających z programu. Cele te dotyczą wskaźników finansowo-operacyjnych poszczególnych spółek zależnych, jednostek organizacyjnych związanych z poszczególnymi technologiami lub całej grupy kapitałowej, w zależności od funkcji pełnionej przez danego uczestnika programu. W skali całej grupy kapitałowej celem jednostkowym obowiązującym prezesa zarządu i dyrektora finansowego w spółce dominującej Seco/Warwick jest skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej. Na rok 2018 cel skonsolidowanego zysku netto został ustalony na poziomie 18,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Kwota nie stanowi prognozy finansowej, a jedynie cel wyznaczony w związku z programem, zastrzeżono.
Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)