W całym 2016 rok skonsolidowane wyniki przedstawiały się następująco: przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 182,1 mln zł, tj. 1,1% spadku r/r, zysk operacyjny EBIT w wysokości ok. 3,5 mln zł, tj. 64,3% spadku r/r, zysk netto w wysokości ok. 3,3 mln zł. tj. 60,9% spadku r/r, czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym ES-System osiągnęła następujące wyniki finansowe:

za IV kwartał 2016:
- przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 54 mln zł, tj. 5,8% wzrostu r/r
- zysk operacyjny EBIT w wysokości ok. 2,5 mln zł, tj. 57,2% spadku r/r
- zysk netto w wysokości ok. 1,6 mln zł. tj. 64% spadku r/r

za 2016 rok:
- przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 180,1 mln zł, tj. 0,6% spadku r/r
- zysk operacyjny EBIT w wysokości ok. 1,7 mln zł, tj. 76,2% spadku r/r
- zysk netto w wysokości ok. 3,8 mln zł. tj. 61,9% spadku r/r, podano także.

Spółka podała, że za zmiany na poziomie skonsolidowanego i jednostkowego zysku operacyjnego odpowiadają w głównej mierze wzrost kosztów sprzedaż, negatywny wynik z pozostałej działalności operacyjnej oraz spadek marży na rynku krajowym.

Prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok. Publikacja jest planowana 16 marca 2017 roku, podano także.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)