"Zarząd Banku Ochrony Środowiska informuje że, w związku z dodatkowymi, niezależnymi od banku obciążeniami poniesionymi w IV kw. 2015 r., w tym: kwoty 28,2 mln zł (22,8 mln zł w ujęciu netto) przekazanej do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na wypłaty środków gwarantowanych w wyniku ogłoszenia upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz kwoty 9,0 mln zł (7,3 mln zł w ujęciu netto) przekazanej na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, bank wykaże za 2015 rok stratę bilansową w szacunkowej wysokości 12,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Wysokość straty zostanie określona ostatecznie po zbadaniu sprawozdań finansowych przez audytora. Raport roczny BOŚ S.A. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 7 marca 2016 r., podano również.

"W związku z art. 142 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe zobowiązującym banki, w razie powstania straty bilansowej, do zawiadomienia o tym Komisji Nadzoru Finansowego oraz przedstawienia jej programu postępowania naprawczego, zarząd banku rozpoczął prace nad przygotowaniem ww. programu" - czytamy dalej.

BOŚ podał jednocześnie, że informacje dotyczące programu naprawczego będzie publikował w kolejnych raportach bieżących.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.