Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - i2 Development odnotował 4,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 28,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
"Rok 2019 zakończyliśmy z 46% wzrostem skonsolidowanych przychodów, do 139,8 mln zł, wypracowując 36,5 mln zł zysku operacyjnego, wobec 7,7 mln zł straty rok wcześniej. Na poziomie skonsolidowanego wyniku netto odnotowaliśmy 4,2 mln zł straty" - napisał prezes Marcin Misztal w liście załączonym do raportu rocznego.

Zysk operacyjny wyniósł 36,53 mln zł wobec 7,64 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 139,79 mln zł w 2019 r. wobec 95,55 mln zł rok wcześniej.
"Myśląc o przyszłości i przebudowując firmę z myślą o dalszym jej rozwoju, kontynuujemy realizację już uruchomionych projektów, dążąc do osiągnięcia optymalnych marż i zwrotów na zaangażowanym w projektach kapitale. W minionym roku zawarliśmy 208 umów sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych, przekazując klientom 403 lokale. Sprzedaż mieszkań, która w I połowie 2019 roku spowolniła w związku z transformacją firmy i związaną z nią ograniczoną ofertą mieszkaniową, w drugiej części roku zaczęła nabierać tempa, stymulowana systematycznie rozszerzaną i powiększaną ofertą lokali oraz postępami w realizacji projektów. Rok 2019 zakończyliśmy z 659 lokalami w sprzedaży i rosnącym gronem klientów zainteresowanych naszymi projektami" - napisał także Misztal.
"W 2020 rok wkroczyliśmy z mocnym przekonaniem, iż nowy rok będzie dla nas zdecydowanie udanym okresem, czasem biznesowych żniw związanych z finalizacją szeregu projektów deweloperskich. Dziś, pisząc te słowa w dobie pandemii COVID-19 i towarzyszących jej globalnych turbulencji, niezmiennie wysoko oceniamy potencjał naszej firmy, tak w kontekście realizacji planów na 2020 rok, jak i kolejne lata. Równocześnie jednak jesteśmy świadomi szeregu będących konsekwencją pandemii zagrożeń dla globalnej i polskiej gospodarki oraz potencjalnych ich implikacji dla Grupy i2 Development S.A. [...] Jesteśmy przekonani, że stabilne fundamenty biznesowe i organizacyjne Grupy pozwolą nam sprostać wyzwaniom i dalej podążać ścieżką wzrostu" - ocenił prezes.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 5,62 mln zł wobec 4,02 mln zł straty rok wcześniej.
i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r. W 2018 r. sprzedała 397 lokali.
(ISBnews)