SimFabric podjął decyzję o przygotowaniach do przejścia na rynek główny GPW z NC


Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews/ ISBtech.pl) - SimFabric podjął "wewnętrznie" decyzję o przygotowaniu dokumentów i mapy drogowej niezbędnej do procesu przejścia na główny rynek GPW z NewConnect, poinformowała ISBtech prezes Julia Natalia Leszczyńska.
"Pułap kapitalizacji 100 mln zł, przy którym deklarowaliśmy podjęcie działań ws. przejścia na rynek główny, został przekroczony w drugim dniu notowań zaraz po debiucie. Dlatego wewnętrznie została już podjęta decyzja o przygotowaniu dokumentów i mapy drogowej niezbędnej do procesu przejścia na główny rynek GPW. Najprawdopodobniej na najbliższym walnym zgromadzeniu ten temat zostanie poruszony. Zarząd aktualnie jest bardzo przychylny takiej decyzji. Natomiast decyzja finalna w tej sprawie należy do walnego zgromadzenia akcjonariuszy" - powiedziała ISBtech Leszczyńska.
Jak zaznaczyła, najważniejsze plany spółki na ten rok to "z pewnością realizacja podpisanego kontraktu z koncernem Koch Media GmbH, ale również wydanie 6 własnych projektów".
"Realizacja jak największej liczby podpisanych umów portingowych oraz stworzenie pięciu spółek celowych w oparciu o fundusze europejskie i badawczo-rozwojowe. Liczymy też na premiery dwóch nowych konsol PS5 i Xbox Series X, na które planujemy rozpoczęcie portingu i wydawania tytułów z naszego portfolio, najszybciej jak to będzie możliwe. Do tego na pewno z istotnych planów będzie podpisanie jeszcze dwóch podobnych umów wydawniczych jak z Koch Media GmbH oraz przygotowanie dalszych planów rozwojowych, jakimi są: przejście na główny rynek GPW, zbudowanie czwartego filaru rozwoju w oparciu o projekty mobilne oraz przygotowanie polityki dywidendowej na przyszłe lata" - podsumowała prezes.
SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.
Sebastian Gawłowski
(ISBnews/ ISBtech.pl)