Resort finansów wyjaśnił, że nowe, wyższe oprocentowanie emisji obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w kwietniu wynosi odpowiednio: dla obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych 1,50 proc. w skali roku, a 2-letnich 2 proc. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,10 proc. dla 3-latek, 2,30 proc. dla 4-latek oraz 2,70 proc. dla 10-latek.

W przypadku 6- i 12-letnie obligacji rodzinnych dla beneficjentów programu "Rodzina 500 plus", oprocentowane wynosi odpowiednio - 2,50 proc. i 3 proc. w pierwszym roku oszczędzania.

Reklama

Wyjaśniono, że oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1 proc.. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25 proc.

Dodano, że oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,50 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,75 proc. dla 12-letnich.

"W kwietniu podnosimy oprocentowanie wszystkich obligacji oszczędnościowych o 0,50 proc. Oznacza to wzrost ich atrakcyjności dla oszczędzających. Warto pamiętać, że nasza oferta jest w pełni gwarantowana przez Skarb Państwa i jest najbezpieczniejszą formą gromadzenia kapitału" - podkreślił wiceminister finansów Sebastian Skuza, cytowany w komunikacie.

Przedstawiciel MF dodał, że do końca marca można kupować obligacje premiowe POS, które gwarantują zysk na poziomie 1,50 proc. w skali roku i dają szansę na wygranie dodatkowych premii pieniężnych w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1 tys. zł, 10 tys. zł a nawet 100 tys. zł.

Obligacje można kupić w serwisie internetowym www.zakup.obligacjeskarbowe.pl. Od 28 marca można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

W tym roku resort finansów zdecydował o podniesieniu oprocentowania lutowych obligacji oszczędnościowych o 0,50 proc. Oprocentowanie marcowych papierów skarbowych było zachowane na poziomie z lutego.

autor: Michał Boroń