Resort finansów przypomniał, że rozliczając PIT podatnik będzie składał PIT-36 albo PIT-37 w jednej wersji. "I tak jak dotychczas będzie rozliczał się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci" - podkreślono.

Zeznania PIT-36 albo PIT-37 za 2022 r. będziemy składać w przyszłym roku od 15 lutego do 2 maja.

Ministerstwo dodało, że podobnie jak to było w poprzednich latach, także w 2023 r. określone dochody rozliczy usługa Twój e-PIT. "Zeznanie PIT-37 niezmienione przez podatnika zostanie automatycznie zaakceptowane 2 maja 2023 r. W tym przypadku złożenie zeznania nie będzie wymagało żadnej aktywności podatnika. Jak dotychczas, deklarację będzie można także wypełnić na piśmie" - wyjaśniono.

MF wskazało, że w rozliczeniu za 2022 r. podatnik nie będzie uwzględniał ulgi dla klasy średniej, która została uchylona 1 lipca 2022 r. Podatek oblicza się od całości rocznych dochodów według skali podatkowej ze stawką 12 proc., kwotą wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł oraz z progiem dochodowym wynoszącym 120 tys. zł. Dla nadwyżki ponad tę kwotę stosowana będzie stawka 32 proc. podatku.

Reklama

Przyznano, że dla niektórych podatników rozliczenie z ulgą dla klasy średniej może być dla nich korzystniejsze. Według szacunków resortu może to być jedna osoba na tysiąc.

Dlatego też, aby żaden podatnik nie stracił na likwidacji ulgi dla klasy średniej, naczelnik urzędu skarbowego obliczy hipotetyczny podatek należny z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej, jeśli: wykazane w zeznaniu przychody będą wynosiły od 68 412,00 zł do 133 692,00 zł; podatnik złoży zeznania PIT-36 lub PIT-37 na aktualnym wariancie formularza, z wyborem sposobu rozliczenia (indywidualnie, wspólne z małżonkiem, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci); przychody zostały osiągnięte ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak podkreślono, podatek hipotetyczny będzie wyliczany automatycznie. "Nie będzie to wymagało od podatników żadnej dodatkowej aktywności. Do obliczenia hipotetycznego podatku będą wykorzystywane wyłącznie te dane, które podatnik wskazał w deklaracji PIT. Pod uwagę będą brane wszystkie podane przez podatnika ulgi i preferencje" - dodano.

Ministerstwo przekazało, że jeśli obliczony przez KAS hipotetyczny podatek należny będzie niższy od wykazanego przez podatnika podatku należnego w zeznaniu podatkowym, to urząd skarbowy wyśle do podatnika informację o wystąpieniu różnicy i wysokości kwoty do zwrotu. Pismo będzie wysyłane w terminie 21 dni od złożenia zeznania za pośrednictwem operatora pocztowego albo przez e-US. Urząd skarbowy będzie informował tylko tych podatników, u których faktycznie wystąpi różnica.

Jak poinformowano, zwrot różnicy podatku nastąpi w terminie 45 dni dla zeznań podatkowych złożonych w formie elektronicznej lub w terminie trzech miesięcy dla zeznań podatkowych złożonych w formie papierowej.

"Podatnicy sami będą mogli sprawdzić ile wyniósł ich hipotetyczny podatek należny i czy mogą się spodziewać z tego tytułu zwrotu. Będą mogli to zrobić przy użyciu opracowywanego przez MF kalkulatora, który zostanie umieszczony na stronie podatki.gov.pl" - podsumowano. (PAP)

Autor: Michał Boroń