W projekcie budżetu na 2024 r. na Fundusz Kościelny przewidziano 257 mln zł, łącznie wydatki w dziale wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne wynoszą 284 mln zł. Dział jest włączony do MSWiA. Całość budżetu państwa to 866 mld zł, na sprawy wewnętrzne ma iść 43 mld zł – na tle tych liczb kwota na Fundusz Kościelny jest niewielka. To pokazuje, że jego ewentualna likwidacja to raczej kwestia symboliczna niż poważne oszczędności.

Jak są wydawane pieniądze z funduszu? Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób duchownych w 2023 r. trafiło ponad 213 mln zł; na dotacje na remonty zabytkowych obiektów sakralnych – ponad 10 mln zł; na działalność charytatywno-opiekuńczą – ponad 185 tys. zł.

Cały artykuł przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP

Reklama