"Struktura nabywców obligacji była zdywersyfikowana. Nabywcami obligacji 10-letnich byli inwestorzy z: Wielkiej Brytanii (43%), Niemiec (18%), krajów Bliskiego Wschodu (7%), Polski (5%), Austrii (3%), krajów Beneluksu (3%), Francji (3%), Szwajcarii (3%), pozostałych krajów europejskich (14%) oraz pozostałych krajów spoza Europy (2%)" - czytamy w komunikacie.

W strukturze podmiotowej inwestorów 10-letnich obligacji znalazły się: fundusze inwestycyjne (57%), banki (19%), banki centralne i instytucje publiczne (14%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (4%) oraz pozostałe instytucje finansowe (6%), podał też resort.

"Nabywcami obligacji 20-letnich byli inwestorzy z: Wielkiej Brytanii (52%), Niemiec (18%), Austrii (4%), Francji (4%), Szwajcarii (4%), krajów Bliskiego Wchodu (3%), Polski (1%), pozostałych krajów europejskich (10%) oraz pozostałych krajów spoza Europy (4%)" - czytamy dalej.

W strukturze podmiotowej inwestorów 20-letnich obligacji znalazły się: fundusze inwestycyjne (53%), banki (12%), banki centralne i instytucje publiczne (12%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (11%) oraz pozostałe instytucje finansowe (12%).

Reklama

Ministerstwo Finansów podało wcześniej, że uplasowało na rynku euro 10- i 20-letnie obligacje benchmarkowe o łącznej wartości nominalnej 3,75 mld euro. Jak podkreślało, to historycznie największa transakcja przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów na tym rynku.

Inwestorzy zgłosili łączny popyt na poziomie 10,2 mld euro.

Obligacje 10-letnie o wartości 2,5 mld euro o terminie wykupu 11 stycznia 2034 r. wyceniono na 115 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 3,716%, przy rocznym kuponie 3,625%.

Obligacje 20-letnie o wartości 1,25 mld euro o terminie wykupu 11 stycznia 2044 r. wyceniono na 160 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 4,175%, przy rocznym kuponie 4,125%.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum organizującego emisje były banki: BNP Paribas, Citi, Commerzbank oraz ING.