Kto może otrzymać dodatek osłonowy? Jakie są kryteria?

Dodatek osłonowy pozwala na częściowe pokrycie rosnących kosztów utrzymania, a przez to zwiększenie domowego budżetu na inne niezbędne wydatki.

Świadczenie adresowane jest do gospodarstw domowych, zarówno jedno-, jak i wieloosobowych, spełniających określone kryteria dochodowe. Osoby samotnie gospodarujące mogą ubiegać się o wsparcie, jeśli ich przeciętny miesięczny dochód z roku 2022 nie przekroczył 2100 zł netto, w gospodarstwach wieloosobowych limit ten wynosi 1500 zł netto na członka rodziny (warto zauważyć, że przy wyliczaniu dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury).

Reklama

Ile wynosi dodatek osłonowy w 2024 roku?

Wartość dodatku osłonowego w 2024 roku zależy od wielkości gospodarstwa domowego i wynosi od 228,80 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 343,20 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego, 486,20 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowego, do 657,80 zł dla gospodarstw składających się z co najmniej 6 osób.

Przewidziano również podwyższony dodatek dla osób ogrzewających domy węglem, z kwotami odpowiednio wyższymi o około 25% w zależności od liczby osób w danym gospodarstwie.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Aby ubiegać się o dodatek, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub drogą elektroniczną, przez platformę ePUAP. Warto wiedzieć, że składanie wniosków możliwe jest już od 1 stycznia, jednak ważne jest, aby zrobić to przed końcem kwietnia 2024.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, a decyzje o przyznaniu dodatku będą podejmowane na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". Wypłaty realizowane będą do 30 czerwca tego samego roku.

Aby złożyć wniosek o dodatek osłonowy przez ePUAP, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

  • Przygotuj wniosek w formie pliku PDF, a następnie kliknij przycisk "Podpisz lub sprawdź dokument PDF".
  • Dodaj dokument PDF, klikając przycisk "Wybierz dokument z dysku".
  • Kliknij przycisk "Podpisz".
  • Zaloguj się na swoje konto na stronie profilu zaufanego.
  • Kliknij przycisk "Podpisz podpisem zaufanym".
  • Gdy system wygeneruje podpisany plik PDF, wybierz przycisk "Pobierz".