Trzynasta emerytura. Kiedy pieniądze trafią na konto?

Przed Wielkanocą pieniądze w ramach trzynastej emerytury trafiły do osób, które otrzymują emeryturę lub rentę 1. dnia miesiąca.

Oto pozostałe terminy ws. wypłaty trzynastej emerytury. Sprawdź, kiedy otrzymasz pieniądze:

Reklama
 • 5 kwietnia: dla osób, które otrzymują emeryturę lub rentę 6. dnia miesiąca.
 • 10 kwietnia: dla osób, które otrzymują emeryturę lub rentę 10. dnia miesiąca.
 • 15 kwietnia: dla osób, które otrzymują emeryturę lub rentę 15. dnia miesiąca.
 • 19 kwietnia: dla osób, które otrzymują emeryturę lub rentę 20. dnia miesiąca.
 • 25 kwietnia: dla osób, które otrzymują emeryturę lub rentę 25. dnia miesiąca.

Osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne, u których termin wypłaty przypada na 1 maja, otrzymają trzynastkę najpóźniej 30 kwietnia.

Pobierającym rentę rodzinną (np. wdowie i osieroconym dzieciom) przysługuje jedno świadczenie pieniężne i jest ono podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych.

"Podobnie wygląda sytuacja przy zbiegu prawa do świadczeń, np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową. Osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna trzynastka. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy tę trzynastkę wypłaci ZUS" – przypomina rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

Trzynasta emerytura - komu przysługuje?

Trzynasta emerytura, czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, przysługuje osobom, które 31 marca 2024 r. miały prawo do wypłaty:

 • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy
 • renty dla inwalidów wojennych i wojskowych
 • rent wypadkowych;
 • renty szkoleniowej;
 • renty socjalnej;
 • renty rodzinnej;
 • renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym;
 • rent rodzinnych wypadkowych;
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;
 • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych;
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Warto pamiętać, że trzynastka jest automatycznie wypłacana przez ZUS, nie trzeba składać żadnego wniosku.