Choć niektóre kraje uruchomiły już programy pilotażowe związane z cyfrowymi walutami, to zaproponowane przez Europejski Bank Centralny D-Euro zdołało wywołać jak dotąd jedynie słabą reakcję. Technologia stojąca za D-Euro, która nie zostanie wprowadzona przed 2026 r., jest konserwatywna i bardziej przypomina cyfrowe konto bankowe podobne do PayPal niż portfel blockchain.

Podczas gdy Francja aktywnie uczestniczy w eksperymentalnych programach z udziałem D-Euro, to inne kraje, takie jak Niemcy, są bardziej sceptyczne. Szwecja, Litwa i Ukraina już rozpoczęły wstępne wdrażanie swoich e-walut, podczas gdy Wielka Brytania bada obecnie sposoby wdrożenia scentralizowanej waluty cyfrowej. Chociaż wciąż nie padły żadne deklaracje, czy Bank Anglii podejmie konkretny plan, to w kwietniu 2021 r. uruchomił grupę zadaniową CBDC i według niedawno opublikowanego dokumentu będzie nadal badać zalety i wady pieniądza cyfrowego.

Status walut cyfrowych banku centralnego w Europie / statista.com