Zajmują się nimi badacze makroekonomii gospodarki otwartej, którzy starają się odpowiedzieć na pytania dotyczące przyczyn, skutków oraz wielkości przepływów kapitału między krajami. W tym celu stosują podejście empiryczne, badając powiązania, trendy oraz zależności możliwe do zaobserwowania w danych i teoretyczne, starając się wyjaśnić naturę przepływów za pomocą modeli matematycznych. Zdarza się, że podejścia te prowadzą do odmiennych wniosków. Nierzadko przewidywania modeli teoretycznych nie tylko odbiegają od tego, co pokazują dane, lecz nawet stoją z nimi w sprzeczności.
Klasyczny teoretyczny model gospodarki otwartej przewiduje wiele zjawisk, których dane nie potwierdzają. Sprzeczności te są przebadane i często nawet mają nazwy,