Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty wyniosła na koniec września br. 1 976,42 mln zł wobec 1 433,87 mln zł kwartał wcześniej, podała też KNF.

Wcześniej dziś prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys powiedział, że oczekuje, iż liczba pracowników uczestniczących w PPK pod koniec wdrażania programu przekroczy 3 mln osób.

Pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK oszczędności mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa.

PPK jako pierwsze wprowadziły firmy zatrudniające co najmniej 250 osób, które musiały podjąć decyzję do 25 października 2019 roku. W II i III etapie wdrażania PPK małe i średnie przedsiębiorstwa musiały wybrać dostawcę PPK dla swoich pracowników do 27 października. W kolejnym etapie udział wezmą pozostałe podmioty i jednostki sektora finansów publicznych, które czas na podjęcie decyzji będą miały odpowiednio do 23 kwietnia 2021 roku i 26 marca 2021 r.