Gdyby nie podwyżki stóp procentowych i związane z tym podniesienie oprocentowania w III kw., dostępność hipotek byłaby na podobnym poziomie jak w poprzednich trzech miesiącach. Tak wynika z opublikowanych w poniedziałek wyników ankiety wśród przewodniczących komitetów kredytowych w bankach. Narodowy Bank Polski co kwartał pyta osoby odpowiedzialne za udzielanie kredytów o ocenę bieżącej sytuacji i przewidywania na najbliższe trzy miesiące.
Po czterech kwartałach, w których wyraźna była przewaga banków informujących o ograniczaniu dostępności hipotek, tym razem sytuacja się poprawiła. Nadal większy był udział banków deklarujących zaostrzanie kryteriów kredytów, ale ich przewaga nad tymi, które mówiły o łagodzeniu, była niewielka. A pytane konkretnie o warunki przyznawania kredytów banki w większości mówiły o ich poprawie.
ikona lupy />
Rynek kredytów / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Banki obniżyły wymagania co do udziału własnego kredytobiorcy i zabezpieczenia kredytu, wydłużyły maksymalny okres kredytowania oraz zmniejszyły marżę kredytową. Pojedyncze banki podniosły natomiast marżę dla kredytów obarczonych większym ryzykiem. Jednocześnie banki wskazały na złagodzenie nieobjętych w ankiecie warunków, w tym m.in.: wprowadzenie do oferty gwarantowanego kredytu mieszkaniowego z LtV (to wskaźnik mówiący o proporcji kwoty kredytu do wartości finansowanej nieruchomości) do 100 proc. i likwidację marży pomostowej związanej z wpisem hipoteki do księgi wieczystej.
Reklama
Więcej we wtorkowy wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP