Co trzeci z nas nie ma w tym momencie żadnych oszczędności (32%). W tej grupie 18% badanych zaznacza jednak, że zamierza rozpocząć odkładanie regularnych kwot w najbliższym czasie, natomiast 14% nie przewiduje, aby w bliższej perspektywie mogło zacząć oszczędzać.

"W ostatnim półroczu 32% Polaków pod żadnym pozorem nie ruszyło swoich oszczędności. Zdecydowanej większości z nas się to jednak nie udało (65% badanych). Niemal co trzeci badany (31%) przeznaczył część swoich oszczędności na realizację zaplanowanego wcześniej działania, natomiast 22% przyznaje, że zdarzyło im się przeznaczyć je na coś, co po prostu sprawiło im przyjemność. Jedna piąta z nas musiała za pomocą odłożonych uprzednio pieniędzy załatać dziurę w bieżącym budżecie domowym (20%), a niemal co dziesiąta osoba regularnie po nie sięga, aby podreperować swoje domowe finanse (9% wskazań)" - czytamy w komunikacie.

Pozytywna motywacja skuteczniejsza od lęku

Badanie ING Banku Śląskiego pokazuje również, że pozytywna motywacja jest skuteczniejsza od lęku. Do oszczędzania motywują nas plany, o których myślimy z radością i nie możemy się doczekać ich spełnienia (37% wskazań). Odkładanie pieniędzy z myślą o momentach trudnych, których boimy się i chcielibyśmy uniknąć, motywuje już tylko 9% z nas. Z myślą o obu tych scenariuszach (zarówno na niespodziewane okoliczności wywołujące niepokój, jak i na pozytywne chwile) oszczędza 37% Polaków.

Reklama

"Okazuje się, że Polacy, mimo trudnych okoliczności ekonomicznych i wielu związanych z tym wyzwań, nie chcą wcale rezygnować ze swoich planów i marzeń. Nasze badanie pokazało wyraźnie, że odkładanie pieniędzy z myślą o pozytywnym celu, czymś, do czego dążymy, przeważa nad chęcią uniknięcia zagrożenia czy obawami o przyszłość" - powiedział dyrektor banku odpowiedzialny za oszczędności i inwestycje Daniel Szewieczek, cytowany w komunikacie.

Na co oszczędzamy?

Najczęściej oszczędzamy na wyjazd wakacyjny (28%) oraz przeprowadzenie remontu (26%). Często oszczędzamy również na cele zdrowotne i zaplanowane procedury medyczne (18%). Na zakup lub budowę mieszkania/domu pieniądze odkłada 14% ankietowanych. Co dziesiąty z nas oszczędza na cele związane ze swoim hobby czy rozwojem zainteresowań. Na edukację dzieci odkłada 9%, a na własne kształcenie 6% pytanych. Rozwój kariery zawodowej chce w ten sposób sfinansować kolejne 6% z nas. Na ogólnie rozumiane inwestycje odkłada 9% ankietowanych.

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1 039. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 27-28 grudnia 2022. Metoda: CAWI.

(ISBnews)