Jak możemy przeczytać w informacjach o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie, "projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów stanowi realizację zapowiedzi Premiera RP w sprawie wprowadzenia corocznej wypłaty tzw. 14. emerytury.
Wypłata 14. emerytury zapewni dodatkowe wsparcie dla emerytów i rencistów."

Projekt ustawy ma być przyjęty jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.