Dodano, że wakacje kredytowe w 2024 r. mają dotyczyć złotowych kredytów hipotecznych, zawartych przed 1 lipca 2022 r.

Wakacje kredytowe 2024 nie dla wszystkich

Reklama

MRiT podało, że według projektu przyjętego przez Radę Ministrów, zawieszenie spłaty kredytu w przyszłym roku będzie możliwe na warunkach, jakie obowiązują w br. Ale w stosunku do obowiązujących regulacji, ograniczono katalog osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty. "Taka możliwość przysługiwać będzie kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400 tys. zł" - przekazano.

Jak dodało ministerstwo, w przypadku gdy kwota kapitału udzielonego kredytu będzie wyższa niż 400 tys. zł, ale nie wyższa niż 800 tys. zł, zawieszenie spłaty będzie też możliwe. W takim przypadku koszt obsługi kredytu (rata kapitałowa i odsetkowa) będzie musiał przekroczyć 50 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Oświadczając o spełnieniu tego warunku składający wniosek o wakacje kredytowe, powinien wziąć pod uwagę średni miesięczny dochód z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Nowy Sejm, nowa ustawa

W czwartek Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało PAP, że poprzedni projekt noweli ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom został przyjęty przez rząd 24 października 2023 r., a 3 listopada br. został skierowany do Sejmu poprzedniej kadencji.

"Ze względu na zasadę dyskontynuacji procesu legislacyjnego, Rada Ministrów powtórnie przyjęła projekt ustawy przedłużającej wakacje kredytowe na kolejny rok" - podał resort.

Zaznaczył, że nowelizacja "bezzwłocznie trafi do Sejmu" w celu szybkiego procedowania.

Pomoc dla kredytobiorców

"Zgodnie z szacunkami, przedłużenie opcji skorzystania z wakacji kredytowych może dotyczyć ok. 1 718 tys. umów kredytowych. W ocenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego łączna wartość kredytów do objęcia wakacjami (kwota do spłaty), może wynosić ok. 268 075 mln zł" – przekazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, cytowany w informacji.

Szef MRiT podkreślił, że "państwo nie może zostawić przeszło miliona Polaków w trudnej sytuacji". "Stopy procentowe, choć już spadają, nie są jeszcze na tyle niskie, żeby można było zrezygnować z tej formy pomocy – warunki dla kredytobiorców nadal są znacząco gorsze niż w dniu podpisywania umowy kredytowej. Dlatego nowy Sejm powinien jak najszybciej rozpocząć prace nad zaproponowanym przez nas rozwiązaniem" – poinformował Buda.

Rządowe wsparcie dla kredytobiorców

W lipcu 2022 r. rząd podjął decyzję o pomocy kredytobiorcom w trudnym czasie. Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom weszła w życie pod koniec lipca 2022 r. W ramach wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku można było nie spłacać łącznie ośmiu rat kredytowych.

Dotychczas obowiązujące wakacje kredytowe objęły 1,09 mln kredytów mieszkaniowych – wobec tylu kredytów banki pozytywnie rozpatrzyły wnioski o zawieszenie spłaty - przekazało ministerstwo.

Nadpłaty kredytów

Dodało, że kredyty objęte wakacjami stanowiły 57 proc. liczby wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych oraz 68 proc. wartości wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych.

Łączna wartość nadpłat kapitału dla kredytów objętych wakacjami kredytowymi, dokonanych od momentu objęcia danego kredytu wakacjami kredytowymi to 19,1 mld zł – 129 proc. łącznej wartości rat kapitałowych i odsetkowych, które zostały zawieszone, a byłyby wymagane do 30 czerwca 2023 r.

autor: Aneta Oksiuta