Kto będzie musiał dopłacić do podatku po rozliczeniu rocznym?

Niedopłata podatku może mieć wiele przyczyn. Wśród nich wymienić można miedzy innymi otrzymywanie przychodów z wielu źródeł – w takim przypadku często, nawet jeśli podatnik przekroczy drugi próg podatkowy, nierzadko nadal płaci zaliczki w wysokości 12 proc. Przy rozliczeniu rocznym jednak stosuje się już stawkę 32-proc. po przekroczeniu limitu 120 tys. zł.

Za małe składki na podatek dochodowy mogą też być następstwem nieprawidłowego wyliczania miesięcznych zaliczek, określania przychodów czy stosowania nieodpowiedniej stawki podatku, co może się wiązać z zapłatą za małej kwoty. Zdarza się również, że z powodu błędów podatnik w ogóle nie wpłaca zaliczek.

Reklama

Z niedopłatą podatku mogą się również mierzyć osoby, które pracują na kilka etatów. Wówczas każdy pracodawca potrąca zaliczki w wysokości 12 proc., które obowiązują do limitu 120 tys. zł przychodu. Może się jednak zdarzyć, że choć pracodawca odprowadza 12-proc. składki, to biorąc pod uwagę wszystkie etaty, limit ten zostaje przekroczony i w ostatecznym rozrachunku podatnik powinien uiścić podatek w wysokości 32-proc., a tego nie robił.

Problem z dodatkowymi opłatami przy rozliczeniu rocznym mogą mieć także pracownicy przed 26. rokiem życia, którzy pracują na przykład na dwa etaty i z każdego z nich korzystają z ulgi zerowego podatku do przychodu w wysokości 85 528 zł. W rozliczeniu rocznym może się okazać, że próg został przekroczony i zaliczki powinny być pobierane. Aby się uchronić przed taką sytuacją, należy złożyć u jednego z pracodawców wniosek o dobrowolne zrezygnowanie z ulgi dla młodych.

Do kiedy wpłacić niedopłatę oraz jak to zrobić?

Terminem zapłaty należnego podatku, który nie był opłacony wcześniej jest 30 kwietnia 2024 roku, zarówno w przypadku osób rozliczających się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego (obejmuje to również najem prywatny), jak i pozostałych podatników.

Dopłatę należy uiścić do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Jest to ten sam urząd, do którego podatnik składa swoje roczne zeznanie.

Najprostszą opcją jest wpłacenie odpowiedniej kwoty na konto bankowe urzędu. Jednak w przypadku składania zeznania rocznego osobiście można należną kwotę wpłacić w kasie urzędu skarbowego, co pozwoli na załatwienie tych dwóch obowiązków za jednym razem.

Co w przypadku niezapłacenia podatku w terminie?

Niedopłata nie musi zostać uiszczona tego samego dnia, w którym składamy roczne rozliczenie. Ważne jest jednak, aby zmieścić się w terminie, czyli zapłacić do 30 kwietnia 2024 roku.

Podatnik, który pominie ten termin, będzie musiał uiścić także odsetki za dodatkową zwłokę, które nazywane są także zaległościami podatkowymi.

Co w przypadku, jeśli pomylę się w obliczeniach podatku?

Zdarzyć się również może, że niedopłata zostaje uiszczona w terminie, ale podatnik myli się w deklaracji rocznej. Wówczas należy jak najszybciej dokonać korekty i zapłacić odsetki za zwłokę. Jednak, co istotne, w przypadku korekty możliwe jest zapłacenie 50 proc. należnych odsetek, jeśli nie później niż w ciągu 6 miesięcy od terminu złożenia deklaracji podatnik złoży prawnie skuteczną korektę i zapłaci zaległości podatkowe w ciągu 7 dni od dnia, w którym złoży korektę.