Program "Czyste Powietrze". Co się zmieni?

Zmiany w programie "Czyste Powietrze" obejmą wybór pomp ciepła, kotłów zagazowujących drewno oraz kotłów na pellet oraz otrzymanie najwyższego dofinansowania.

Nowe wytyczne dla pomp ciepła

Reklama

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie programu "Czyste Powietrze", w przypadku pomp ciepła dofinansowanie będzie można otrzymać tylko na te urządzenia, które zostaną wpisane na listę ZUM. To ważne, ponieważ dotychczas można było otrzymać dotację na pompy ciepła, które nie spełniały wymagań. Ze względu na niską jakość, pochłaniać mogły dużo prądu, a tym samym gwarantowały wysokie rachunki za energię elektryczną.

Ponadto pompa ciepła musi spełnić szereg wymogów, aby się na tej liście znaleźć. Producenci i dystrybutorzy muszą ich spełnienie udokumentować. Konieczne jest także dokonanie zgłoszenia zgodnie z regulaminem listy.

Jeżeli pompa ciepła znajduje się już na liście ZUM, to jej dokumentacja musi zostać uzupełniona. Należy sporządzić raport z badań przeprowadzonych w niezależnych, akredytowanych laboratoriach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej lub EFTA. Badania przeprowadzane są w celu potwierdzenia, że dane, które podaje w karcie produktu lub etykiecie energetycznej producent, pokrywają się w pełni z rzeczywistością.

Pompy ciepła, które zostaną zgłoszone na listę ZUM, będą analizowane i weryfikowane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. W przypadku stwierdzenia, że wszystko zostało przeprowadzone prawidłowo, urządzenie trafi na listę.

Od 13 czerwca 2024 roku lista ZUM będzie zawierała tylko te pompy ciepła, które spełniać będą wszystkie wymagania.

Co z kotłami zagazowującymi drewno i kotłami na pellet?

Podobnie jak w przypadku pomp ciepła, także kotły zagazowujące drewno oraz kotły na pellet o podwyższonym standardzie muszą być wpisane na listę ZUM, aby otrzymać na nie dofinansowanie. W tym przypadku jednak nie zostały wprowadzone żadne zmiany związane z wpisywaniem urządzeń na listę. Producenci i dystrybutorzy kotłów, które już się na niej znajdują, nie muszą przeprowadzać żadnych dodatkowych czynności.

Zmiany w najwyższym dofinansowaniu z programu "Czyste Powietrze"

Od kwietnia zmianie ulegnie także sposób udzielania dotacji. Jak można przeczytać na stronie programu, najwyższy poziom dofinansowania będzie można otrzymać tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub jeden lokal mieszkalny w takim budynku. W przypadku gdy skorzysta się z najwyższego dofinansowania, można próbować starać się o dotację w kolejnych budynkach lub lokalach, ale tylko na podstawowym poziomie dofinansowania.

Kiedy wchodzą w życie zmiany w programie "Czyste Powietrze"?

Zmiany w programie "Czyste Powietrze" wchodzą w życie 22 kwietnia 2024 roku. Okres przejściowy kończy się 13 czerwca 2024 roku.

Lista ZUM – czym jest?

Wspomniana wcześniej lista ZUM to lista zielonych urządzeń i materiałów. Prowadzona jest przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Na liście tej znajdują się urządzenia, na które można otrzymać dotację w ramach programu "Czyste Powietrze". Można ją znaleźć pod tym linkiem.

Program "Czyste Powietrze". Na co można otrzymać dotację i na jaką kwotę?

Przypomnijmy, że program "Czyste Powietrze" umożliwia otrzymanie dotacji na ocieplenie budynku, wymianę tak zwanych kopciuchów, modernizację instalacji grzewczych, zakup wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymianę okien i drzwi czy też montaż instalacji fotowoltaicznej.

Jak wskazuje strona WWW programu, w ramach najwyższego poziomu dofinansowania można otrzymać dotację w kwocie nawet do 135 tys. zł.