Rząd dąży do ustanowienia stałego terminu drugiej waloryzacji, która miałaby miejsce co roku 1 września. Warunkiem jest jednak to, że inflacja w pierwszej połowie roku przekroczy 5 proc. Ta waloryzacja miałaby charakter interwencyjny. W Kancelarii Premiera oczekuje przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowelizacja ustawy wprowadzająca drugą podwyżkę świadczeń.

Skutki drugiej waloryzacji rent i emerytur

Jak informuje "Super Express", podwyższenia świadczeń będą obowiązywać od 1 września danego roku do ostatniego dnia lutego kolejnego roku. Kolejna waloryzacja odbędzie się w marcu na podstawie wskaźnika ustalonego na podstawie inflacji z całego poprzedniego roku, przy czym jej podstawą będzie wysokość świadczeń z sierpnia.

Reklama

Istnieją więc dwie możliwości. Pierwsza zakłada, że wskaźnik waloryzacji w marcu okaże się wyższy niż wskaźnik waloryzacji we wrześniu, co skutkować będzie niewielkim wzrostem świadczeń.

Jeśli jednak waloryzacja w marcu okaże się niższa lub równa waloryzacji we wrześniu, wysokość emerytury nie zmieni się w stosunku do lutego - informuje dziennik, który przedstawił zmiany na przykładzie seniora otrzymującego 2,2 tys. zł emerytury.

"Super Express" wylicza, że jeśli inflacja w pierwszej połowie roku wyniesie 6 proc., we wrześniu świadczenie wzrośnie do 2332 zł (o 132 zł). Jeśli jednak wskaźnik waloryzacji w marcu zostanie ustalony na 7 proc., emerytura wyniesie 2354 zł. Jeżeli wskaźnik waloryzacji w marcu będzie niższy lub równy wskaźnikowi waloryzacji we wrześniu (6 proc.), emeryt w marcu i w kolejnych miesiącach nadal będzie otrzymywał 2332 zł.

Waloryzacje emerytur. Co z inflacją?

Zgodnie z prognozami NBP, nie tylko w bieżącym roku, ale również w kolejnych trzech latach inflacja może nie osiągnąć wymaganego poziomu 5 proc. koniecznego do przeprowadzenia drugiej waloryzacji. Jednak zdaniem wiceministra rodziny, Sebastiana Gajewskiego, należy ostrożnie interpretować obecne prognozy ekonomiczne dotyczące inflacji.

Pamiętajmy, że sytuacja jest dynamiczna. Część prognoz mówi, że inflacja za pierwsze półrocze będzie przekraczać 5 proc., część wskazuje, że nie. Trzeba też zauważyć, że przy waloryzacji z reguły bierzemy pod uwagę nie inflację ogólną, tylko inflację emerycką, która jest zazwyczaj wyższa od inflacji ogólnej- wskazał Gajewski.

Emeryci co roku mogą liczyć na podwyżkę świadczeń

Seniorom przysługuje podwyżka emerytur i rent w marcu każdego roku. Ma to na celu dostosowanie wysokości wypłat do aktualnej sytuacji ekonomicznej i częściowo zrekompensowanie im rosnących cen. To właśnie dlatego podwyżki są obliczane w oparciu między innymi o wskaźnik inflacji. W bieżącym roku świadczenia dla seniorów wzrosły o 12,12%, a emerytura minimalna zwiększyła się z 1588,44 zł brutto do 1780,96 zł brutto.