Poniżej znajdziesz przegląd najważniejszych świadczeń dostępnych w roku szkolnym 2024/2025 oraz terminy, w których należy złożyć wnioski, by otrzymać pomoc finansową.

Rodzina 800 plus, czyli 800 zł na każde dziecko

Program "Rodzina 800 plus" to świadczenie wychowawcze, które przysługuje wszystkim dzieciom, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie wynosi 800 zł miesięcznie i jest wypłacane bezgotówkowo każdego miesiąca przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Reklama

Aby rozpocząć pobieranie świadczenia na nowy rok szkolny, należy złożyć wniosek w okresie rozliczeniowym między 1 czerwca 2024 a 31 maja 2025 roku.

Dobry Start, czyli 300 zł na dobry początek roku szkolnego

"Dobry Start" to jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, przyznawane uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Otrzymać je mogą uczniowie do 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Nie przysługuje dzieciom rozpoczynającym naukę w „zerówce”.

Wniosek o to świadczenie można złożyć od 1 lipca do 30 listopada 2024 roku. To świadczenie także nie wymaga spełnienia kryteriów dochodowych i jest wypłacane bezgotówkowo. Aby uzyskać świadczenie jeszcze w wakacje, warto złożyć wniosek już w lipcu.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Rodzice dzieci rozpoczynających edukację mogą otrzymać jednorazowy dodatek w wysokości 100 zł na każde z dzieci, również te rozpoczynające naukę w “zerówce”. Warunkiem jest posiadanie przyznanego prawa do zasiłku rodzinnego, a dochód na członka rodziny w 2024 roku nie może przekroczyć 647 zł (lub 764 zł w przypadku rodziny z osobą z niepełnosprawnością).

Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć do końca okresu zasiłkowego, w którym dziecko rozpoczęło naukę.

Dodatek dla samotnie wychowujących rodziców

Osoby samotnie wychowujące dziecko mogą liczyć na miesięczny dodatek do zasiłku rodzinnego. Świadczenie przyznawane jest w wysokości 193 zł na jedno dziecko lub 386 zł na dwoje lub więcej dzieci. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością kwota dodatku może być zwiększona o 80 zł. Dodatek przysługuje również osobom do 24. roku życia, które nie mają rodziców i kontynuują naukę, o ile otrzymują zasiłek rodzinny.

Dodatek za naukę poza miejscem zamieszkania

Rodzice, których dzieci uczą się poza miejscem zamieszkania, mogą otrzymać dodatek w wysokości 69 zł miesięcznie (w przypadku, jeśli dziecko dojeżdża do szkoły znajdującej się w innej miejscowości niż ta, w której mieszka) lub 113 zł miesięcznie (w przypadku, jeśli dziecko tymczasowo mieszka i uczęszcza do szkoły w innej miejscowości niż ta, w której mieszka). Wypłata świadczenia trwa przez 10 miesięcy roku szkolnego, w którym pobierany jest zasiłek rodzinny.