"Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, zarząd giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 12 października 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1 023 255 814 akcji zwykłych spółki Allegro.eu Société Anonyme, o wartości nominalnej 0,01 zł każda" - czytamy w uchwale zarządu GPW.

Zarząd postanowił, że na sesji giełdowej 12 października br. notowania akcjami spółki Allegro.eu odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem:

godz. 8.30 - 9.15: faza przed otwarciem

Reklama

godz. 9.15: faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu)

godz. 9.15 - 16.50: faza notowań ciągłych

godz.16.50 - 17.00: Faza przed zamknięciem

godz. 17.00: faza zamknięcia (określanie kursu na zamknięciu)

godz. 17.00 - 17.05: faza dogrywki

Według standardowego harmonogramu sesji na rynku głównym GPW, otwarcie notowań ma miejsce o godz. 9.00 (pozostałe elementy harmonogramu w przypadku pierwszego dnia notowań akcji Allegro.eu nie odbiegają od standardowego układu).

Przewidywany przez Allegro pierwszy dzień notowania i obrotu akcjami na GPW to 12 października 2020 r.

W pierwotnej ofercie publicznej Allegro.eu inwestorom detalicznym przydzielono łącznie 9 342 771 akcji, zaś inwestorom instytucjonalnym przydzielono łącznie 236 238 624 akcje (uwzględniając akcje dodatkowego przydziału). Średnia stopa redukcji dla zleceń kupna złożonych przez inwestorów detalicznych wyniosła około 84,85%.

Cena emisyjna akcji Allegro.eu w pierwszej ofercie publicznej (IPO) została wcześniej ustalona na 43 zł za akcję. Wynikająca z ceny ofertowej kapitalizacja rynkowa spółki to 44 mld zł.

Wcześniej wiceprezes GPW Izabela Olszewska mówiła, że Allegro ma szansę znaleźć się w indeksie WIG20 już trzeciego dnia sesyjnego po debiucie, o ile spełni odpowiednie warunki.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa.