Aktualna sytuacja majątkowa oraz organizacyjna spółki jest efektem prowadzonych od szeregu lat procesów restrukturyzacyjnych, których celem było dostosowanie działalności emitenta do warunków rynkowych i osiągnięcie stałego poziomu rentowności. Efekty prowadzonych procesów restrukturyzacyjnych, zakończonych w IV kwartale 2019 r. zostały zniweczone na skutek załamania branży motoryzacyjnej w roku 2020 na skutek pandemii, podkreślono.

Reklama

"Pomimo podejmowania wielu wysiłków, zarządowi spółki nie udało się odbudować dotychczasowego (sprzed okresu pandemii) potencjału. Podejmowane działania obejmowały pozyskanie nowych klientów z branż okołomotoryzacyjnych, jak również możliwość wejścia w alianse z innymi producentami/wytwórcami poszyć oraz oferujących dostawy dla przemysłu motoryzacyjnego, a także pozyskanie inwestora dla spółki" - czytamy w komunikacie.

Analizując niekorzystny trend, zarząd spółki od roku 2018 poszukiwał alternatywy dla kontynuowania działalności oraz rozwoju Grupy Groclin. Jednocześnie działania te, z uwagi na sytuację finansową emitenta, miały w założeniu maksymalne ograniczenie kosztów. W roku 2018 główny akcjonariusz emitenta tj. Gerstner Managementholding (GMH) rozpoczął realizację projektu pilotażowego związanego z budową nowoczesnego portalu rowerowego jako wstępu do budowy bazy dla rozpoczęcia produkcji/sprzedaży rowerów. Całość projektu została zrealizowana ze środków własnych GMH, a efektem powstanie portalu www.multibike.pl, przypomniano także.

"Realizacja drugiego etapu projektu rozpoczęła się w roku 2020 i objęła projekt budowy/produkcji rowerów elektrycznych pod marką Groclin. Projekt ten realizowany we współpracy z emitentem zakładał produkcję próbnej partii rowerów oraz akcesoriów do rowerów elektrycznych w postaci stacji ładujących. Pozytywne efekty, jak również bardzo obiecujące prognozy spowodowały, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. zarząd emitenta podjął uchwałę o pełnym zaangażowaniu emitenta w realizację tego projektu i rozpoczęciu procesu przejęcia projektu od obecnego podmiotu, tj. spółki eGroclin" - czytamy dalej.

Obecnie prowadzony jest proces wyceny tej spółki i w zależności od decyzji akcjonariuszy profil działalności emitenta zostanie rozszerzony o produkcję i sprzedaż rowerów elektrycznych. Kontynuacja tego projektu będzie wymagała przeprowadzenia znaczących inwestycji, jednakże obecne dane, którymi dysponuje zarząd wskazują, że jest to segment bardzo zyskowny, a marka Groclin jako marka rowerów elektrycznych oraz tych rodzajów towarów i usług, które związane są z elektromobilnością, odnawialnymi źródłami energii oraz inteligentnymi rozwiązaniami dla budownictwa mieszkaniowego, jest bardzo dobrze postrzegana, wynika także z materiału.

Projekt zaangażowania w oferowanie inteligentnych rozwiązań dla budownictwa mieszkaniowego Groclin również prowadzi ze spółką powiązaną z GMH tj. Automatiq. Jest to drugi kluczowy projekt prowadzony przez GMH we współpracy z emitentem, którego celem jest zaoferowanie na rynku, powszechnemu odbiorcy, pakietu świadczeń z dziedziny inteligentnych domów. Projekt ten prowadzony od kilku lat, przeszedł już wszystkie fazy oceny akceptacji rynkowej i obecnie Automatiq z powodzeniem oferuje na rynku usługi w zakresie montażu szeregu instalacji służących do obsługi domów mieszkalnych oraz mieszkań, podała także spółka.

"Włączenie tego rentownego projektu w struktury emitenta pozwoli na poprawę pozycji rynkowej oraz poszerzenie oferty i uzyskanie znacznie większego efektu skali. Decydując się na zaangażowanie w nowe obszary, zarząd spółki będzie rekomendował akcjonariuszom spółki podjęcie uchwał umożliwiających pozyskanie środków na inwestycje w te projekty, które z całą pewnością pozwolą na wykorzystanie potencjału marki Groclin" - podsumowano.

Groclin jest notowany na GPW od 1998 r.

(ISBnews)