Jak mówił Dietl, GPW jest na świecie numerem jeden, jeśli chodzi o możliwości inwestowania w podmioty z sektora gier video, które są zwycięzcami ery COVID. "Mamy superkorzystny miks podmiotów" - dodał. Jak mówił również Dietl, w ramach strategii GPW powstają coraz to nowe produkty strukturyzowane, mogące zabezpieczyć dowolny typ ryzyka, co - jego zdaniem - też ma znaczenie dla inwestorów. Duże przyrosty notowań są również w inwestowaniu pasywnym - dodał Dietl.

Prezes PFR Paweł Borys oceniał z kolei, że zmieniło się nastawienie inwestorów do spółek z udziałem Skarbu Państwa, operujących głównie w branżach bankowej, energetycznej i surowcowej. Jak wskazywał, w obszarach tych nastąpiły daleko idące zmiany.

Reklama

"W sektorze bankowym w mojej ocenie przeżyliśmy bolesny proces dostosowania do środowiska niskich stóp procentowych, co wiązało się z systematycznym ciążeniem na kursach akcji" - stwierdził Borys. Jego zdaniem, polski sektor energetyczny ma przed sobą perspektywę uwolnienia się od aktywów węglowych, natomiast spółki surowcowe jak KGHM czy PKN Orlen idą w górę razem z notowaniami surowców, które po pandemii dynamicznie odbiły. To wszystko, zdaniem Borysa, wpłynęło na pozytywną zmianę nastawienia inwestorów do spółek z udziałem państwa.

Borys ocenił również, że liczy już w 2023 r., kiedy po raz kolejny wszyscy, którzy zrezygnowali z PPK zostaną do nich ponownie zapisani, "zobaczymy kolejny skok jeśli chodzi o partycypację w PPK". Jeśli nie będzie zmian regulacyjnych, a będą zyski, to zaufanie do tego systemu powinno wzrosnąć - dodał. Na pewno PPK to stabilny strumień oszczędności, a strategia inwestycyjna się sprawdza - stwierdził prezes PFR.

W ocenie Dietla, "wyniki PPK są fantastyczne nawet bez dopłaty pracodawcy". Jego zdaniem, każdy kto potrafi liczyć powinien w 2023 r. przystąpić do PPK, a wcześniej zdecydować się na przejście do IKE przy planowanej likwidacji OFE.

Prezes Izby Domów Maklerskich Waldemar Markiewicz oceniał z kolei, że aby utrzymać obecny pozytywny trend na rynku kapitałowym należy zadbać, by emitenci nie uciekali gdzie indziej, np. za pomocą ulg podatkowych. W jego opinii, w Polsce brak polityki, która premiuje inwestowanie i powinniśmy premiować inwestowanie większej części oszczędności gospodarstw domowych na giełdzie. Podaż kapitału to warunek powodzenia - zaznaczył.

Pełnomocnik ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w MF Katarzyna Szwarc zauważyła, że postulaty ulg podatkowych częściowo są realizowane w projektach, wchodzących w skład tzw. Polskiego Ładu - np. ulgi na IPO czy dla inwestorów długoterminowych. W jej ocenie na przyszłość należy już myśleć np. o zrównoważonym inwestowaniu, które z czasem szybko zacznie przyciągać coraz większe środki.

Zdaniem prezesa GPW, potrzebna jest dobra ustawa o ETF (ang. Exchange Traded Fund - fundusz notowany na giełdzie), żeby umożliwić inwestowanie pasywne i nie wszystkich obciążać podatkiem od zysków kapitałowych. Powinno się także umożliwić wejście bankom na runek pożyczek papierów wartościowych, co poprawi płynność, a obligacje rozwojowe powinny zostać zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych - wskazał Dietl.