Globalizacja dostała zadyszki. Nawet w zjednoczonym bloku gospodarczym – Unii Europejskiej – partykularne interesy często biorą górę nad dobrem wspólnoty. Przykładem jest tzw. pakiet mobilności, który zmniejszył mobilność produkcji oraz podwyższył koszty logistyki dla wszystkich mieszkańców UE.
Blask wspólnotowości w czasach pokoju i dobrobytu blaknie. W czasach „burzy i naporu” okazuje się, jak ważna jest współpraca. Agresja Rosji na Ukrainę jest największym sprawdzianem z solidarności międzynarodowej, przed którym stanęła wspólnota transatlantycka od czasu II wojny światowej. Poszczególne państwa z różną intensywnością i zaangażowaniem wspierają wysiłki narodu ukraińskiego w przeciwstawianiu się imperializmowi rosyjskiemu.
Reklama
Instytucje rynku kapitałowego zareagowały szybko i zdecydowanie. Moskiewska Giełda została wykluczona z Federacji Europejskich Giełd i zawieszona w prawach członka Światowej Federacji Giełd. Poszczególne giełdy zaangażowały się w pomoc humanitarną oraz wdrażanie międzynarodowych sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i osoby wspierający putinowski reżim.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest w szczególnej sytuacji. Spółki stanowiące około 75 proc. indeksu MSCI Ukraine są notowane na naszym parkiecie. Mamy też bardzo bliskie, robocze relacje z regulatorem i nadzorcą ukraińskiego rynku kapitałowego. Planowaliśmy wiele wspólnych przedsięwzięć, m.in. związanych z rynkiem towarowymi. Zdecydowaliśmy przeznaczyć 0,25 proc. naszych zeszłorocznych przychodów na pomoc uchodźcom wojennym. Przekazaliśmy pomoc rzeczową dla naszych ukraińskich partnerów, wsparliśmy pracowników Grupy Kapitałowej GPW, którzy w swych domach goszczą uciekinierów wojennych, przeprowadziliśmy aukcję charytatywną. Stworzyliśmy też przestrzeń co-workingową fintechów oraz dofinansowujemy ich tymczasową relokacje do naszego budynku.
Najważniejsza dla mnie jest jednak pomoc, jaką bezinteresownie oferują nasi pracownicy. Prawie połowa z nich jest zaangażowana w wolontariat na rzecz walczącej Ukrainy. Jestem szczęśliwy, że mogę być częścią tej wspólnoty. ©℗