Reklama

W ramach transakcji Grupa K2 sprzedała na rzecz Netii 41 887 akcji reprezentujących 90,08% kapitału zakładowego Oktawave.

"Pełna wartość ceny sprzedaży została zapłacona w dniu transakcji, a środki ze sprzedaży zostaną planowo przekazane emitentowi przez dom maklerski pośredniczący w transakcji w dniu 22 czerwca 2022 r." - czytamy w komunikacie Grupy K2.

Cena sprzedaży - 100% akcji została ustalona na podstawie mechanizmu wartości przedsiębiorstwa spółki w kwocie 33,7 mln zł na bazie "cash free debt free", czyli pomniejszonego o zadłużenie finansowe netto spółki oraz dokonaną korektę kapitału obrotowego netto, na podstawie danych finansowych spółki na dzień 30 kwietnia 2022 r., podano także.

Jednocześnie w ramach transakcji Netia spłaciła zadłużenie spółki wobec Grupy K2 z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 6,5 mln zł.

W ramach transakcji Grupa K2 zobowiązała się również do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Oktawave przez okres 3 lat na terenie Polski.

"Grupa K2 posiada kompetencje tworzenia jakościowych, dynamicznie rozwijających się biznesów. Takim biznesem jest Oktawave, które z sukcesem konkuruje na rynku chmurowych, świadcząc usługi IaaS, a jednocześnie jest partnerem wdrożeniowym chmur globalnych. Siłą spółki są własne rozwiązania chmurowe, super kompetentny zespół oraz sprawnie działające procesy biznesowe. Uważamy, że perspektywy dalszego rozwoju Oktawave u boku Netii są nadzwyczaj atrakcyjne dla Spółki oraz jej pracowników i znalazły odzwierciedlenie w otrzymanej ofercie jej zakupu. Dzięki transakcji tworzymy wartość dodaną dla naszych akcjonariuszy, zwiększając nasze możliwości akwizycyjne w segmencie technologicznym i potencjał skali dywidendy" - skomentował prezes Oktawave i wiceprezes K2 Holding Michał Paschalis-Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

Szacunkowy zysk netto K2 Holding ze sprzedaży Oktawave wynosi blisko 11,5 mln zł. Jest to też drugie wyjście ze spółki zależnej - w 2014 roku, po pięciu latach od transakcji wejścia, Grupa K2 sprzedała za 10 mln zł posiadane udziały (40%) w spółce Audioteka, zaznaczono w materiale.

"W obszarze B2B Netia od lat z sukcesami prowadzi proces transformacji od operatora telekomunikacyjnego do dostawcy usług transmisji i przetwarzania danych oraz integratora zaawansowanych, chmurowych rozwiązań ICT i cyberbezpieczeństwa. Dotychczas bardzo dynamicznie rozwijaliśmy się w tym zakresie organicznie, jednak dostrzegliśmy, że rozwiązania i kompetencje zespołu Oktawave idealnie wpisują się w naszą strategię. Grupa Polsat Plus, której ważną częścią jest Netia, powiększona teraz o Oktawave będzie dysponować najszerszą i najlepiej dopasowaną do potrzeb klientów biznesowych gamę usług data center, własnych rozwiązań chmurowych, a także niezwykle kompetentnym i doświadczonym zespołem, który będzie w stanie opracować i zintegrować dowolne rozwiązania hybrydowe, uwzględniające również rozwiązania globalnych graczy. A wszystko to połączone jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie sieci transmisji danych w tej części Europy, którą posiadana Grupa Netia" - wskazał prezes, dyrektor generalny Netii Andrzej Abramczuk.

Oktawave to pierwsza i największa polska platforma publicznej chmury obliczeniowej. Dostarcza usługi przetwarzania danych w chmurze (IaaS) oraz usługi w zakresie planowania, wdrażania i utrzymania środowisk chmurowych. Platforma Oktawave zapewnia też autorskie rozwiązania, które pomagają w sprawnej migracji do rozwiązań chmurowych globalnych dostawców, takich jak AWS, Azure, Google Cloud.

"Wśród rozwiązań Oktawave, których Grupa Netia dotychczas nie oferowała są np.: zaawansowane rozwiązania zarządzania, automatyzacji i skalowania aplikacji kontenerowych w technologii Kubernetes, czy rozwiązania automatyzujące zarządzanie ruchem aplikacyjnym pomiędzy centrami danych i strefami dostępności. Z kolei klienci Oktawave zyskają niebawem dostęp m. in. do bogatej oferty rozwiązań z portfolio NetiaNext w tym usług cyberbezpieczeństwa oraz do usług telekomunikacyjnych Grupy Netia" - czytamy w komunikacie Netii.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 123,8 mln zł w 2021 roku.

Netia jest jednym z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych oraz częścią Grupy Polsat Plus. Dostarcza klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom i instytucjom kompleksowe usługi komunikacyjne oraz multimedialne online.

(ISBnews)