"Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło podzielić zysk netto za 2021 r. w kwocie 23 463 139,60 w następujący sposób:

-dywidenda: 4 768 000 zł, tj. 0,32 zł na jedną akcję,

-pozostałe kapitały rezerwowe: 18 695 139,60 zł" - czytamy w komunikacie.

ZEW Kogeneracja odnotowała 56,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 123,94 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 23,46 mln zł wobec 0,44 mln zł straty rok wcześniej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

(ISBnews)