Strata operacyjna wyniosła 2,39 mln zł wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 3,87 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 15,39 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku grupa kapitałowa zamknęła stratą na działalności operacyjnej w kwocie 2 392 tys. zł (515 tys. euro) i stratą netto w kwocie 5 436 tys. zł (1 171 tys. euro). Podstawowy wpływ na wynik osiągnięty w I półroczu 2022 r. miały: wynik na sprzedaży usług (1 949 tys. zł, 420 tys. euro), koszt odsetek od obligacji (-2 308 tys. zł, -497 tys. euro), koszt odsetek od pożyczek od podmiotów niepowiązanych (-1 193 tys. zł, -257 tys. euro)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2022 r. wyniosła 5,29 mln zł wobec 4,87 mln zł straty rok wcześniej.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.

(ISBnews)