Huuuge Games - spółka zależna Huuuge - przeprowadzi zwolnienia grupowe ok. 10% zatrudnionych w grupie do końca kwietnia 2023 r., podało Huuuge.

"Zarząd Huuuge Games (spółka zależna) podjęła uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych. Zwolnienia grupowe w spółce zależnej zostaną przeprowadzone do końca kwietnia 2023 roku i obejmą szacunkowo około 10% zatrudnionych w grupie emitenta ogółem (według stanu na koniec 31 grudnia 2022 roku)" - czytamy w komunikacie.

Spółka opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z przedstawicielem pracowników. Ostateczne dane w zakresie wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe Grupy Huuuge zostaną podane w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2023, zapowiedziano także.

Reklama

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2021 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 373,74 mln USD w 2021 r.

(ISBnews)