Rada dyrektorów Huuuge podjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu nabywania do 17 121 919 akcji własnych (SBB) w kwocie do 150 mln USD, w drodze ograniczonego czasowo zaproszenia do sprzedaży (ITS).

Proponowana cena nabycia brutto będzie wynosić 8,7607 USD za akcję (odpowiednik 37 zł, przy zastosowaniu kursu USD/PLN opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu poprzedzającym dzień publikacji raportu), podała spółka.

Akcje te stanowią łącznie nie więcej niż 20,32% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do wykonywania łącznie nie więcej niż 21,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje będą nabywane przez spółkę w ramach skupu akcji z zamiarem ich umorzenia (ang. retirement), podano.

"Oferty sprzedaży w odpowiedzi na ITS można składać w dniach od 1 do 29 czerwca 2023 r. Ostateczna cena za akcję w PLN będzie określona poprzez pomnożenie powyższej ceny w USD przez średni kurs USD/PLN określony przez NBP w dniu poprzedzającym datę rozliczenia transakcji. Kwoty, które akcjonariusze spółki otrzymają po rozliczeniu SBB, zostaną pomniejszone o obowiązujące podatki u źródła, w tym podatki pobierane na mocy amerykańskiego Internal Revenue Code z 1986 r., z późniejszymi zmianami" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2021 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 318,62 mln USD w 2022 r.

(ISBnews)