"Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwały:

- nr 307/2023 w sprawie wykluczenia z dniem 12 kwietnia 2023 r. z obrotu na rynku NewConnect akcji Columbus w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu na Głównym Rynku GPW;

Reklama

- nr 308/2023 w sprawie dopuszczenia z dniem 12 kwietnia 2023 r. do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW (rynku podstawowym) wszystkich wyemitowanych przez Columbus akcji;

- nr 309/2023 w sprawie wprowadzenia z dniem 12 kwietnia 2023 r. do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW (rynku podstawowym) wszystkich wyemitowanych przez Columbus akcji, a także notowania tych akcji w systemie notowań ciągłych" - czytamy w komunikacie.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)