Zarząd Apatora zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za rok 2022 w wysokości 9,8 mln zł, tj. 0,3 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. Dniem dywidendy ma być 1 sierpnia, a wypłata nastąpi 10 sierpnia 2023 roku.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2022 r. miała 1 081,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)