Zarząd Asseco Poland zaproponował skrócenie terminu ważności upoważnienia do skupu akcji własnych do 30 czerwca 2026 r. zamiast proponowanego wcześniej 30 czerwca 2028 r., podała spółka. Nadzwyczajne walne zgromadzenie ma zająć się kwestią upoważnienia do buy-backu 15 czerwca, natomiast samo upoważnienie obowiązywałoby od 1 lipca br.

Nowe brzmienie projektu uchwały jest następujące:

"Spółka może nabywać akcje własne w jednej lub wielu transakcjach zawieranych w ramach następujących procedur:

a) transakcje przeprowadzane w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy spółki;

b) transakcje sesyjne zawierane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW) poprzedzone ogłoszeniem o zamiarze przeprowadzenia skupu akcji własnych kierowanym do wszystkich akcjonariuszy" - czytamy w projekcie.

Reklama

W połowie maja spółka podała, że jej akcjonariusze zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 15 czerwca, o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych za kwotę 1 185,61 mln zł. Akcje własne mają być nabywane ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym z kapitału zapasowego utworzonego z zysków spółki z lat poprzednich, jak i z zysku osiągniętego w roku 2022.

Zarząd Asseco Poland tłumaczył później, że chce dzięki skupowi akcji własnych mieć możliwość elastycznego reagowania w potencjalnej sytuacji kryzysowej na rynku lub ewentualnych zmian właścicielskich. Realizacja ewentualnego buy-backu byłaby finansowania kredytem.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem oraz szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 17,37 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. (początkowo jako Comp Rzeszów); wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)