Pozostała część zysku w kwocie 66,26 mln zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Liczba akcji objęta dywidendą wynosi 11 346 936 szt. Dzień dywidendy ustalono na 22 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2023 r.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

(ISBnews)