Tarczyński odnotował 25,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 45,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 53,96 mln zł wobec 50,39 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 61,93 mln zł wobec 61,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 508,28 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 445,69 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 46,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 80,51 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 391,66 mln zł w porównaniu z 1 172,82 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 139,51 mln zł wobec 157,53 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy 2023 roku przychody Grupy Tarczyński wyniosły 1 391 658 tys. zł. i były o 18,66% wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Istotny wpływ na wysokość osiągniętych przychodów w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku miało podnoszenie cen produktów na przestrzeni roku 2022 i w okresie do lipca 2023 roku na fali wzrostu kosztów wytworzenia wynikających głównie ze wzrostu ce surowców w tym głównie wieprzowiny oraz zwiększenie wolumenu sprzedaży względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Wsparcie w zakresie wzrostu sprzedaży Grupy w omawianym okresie roku 2023 pochodzi także ze spółek zależnych. W przypadku Tarczynski Deutschland GmbH dynamika wzrostu skali przychodów osiągnęła poziom 61% zaś w przypadku WD Foods dynamika wzrostu przychodów osiągnęła poziom 64% względem analogicznego okresu roku ubiegłego" - czytamy w raporcie.

Reklama

"W okresie 9 miesięcy 2023 roku marża brutto na sprzedaży wyniosła 21,6% i była o 2,9 pkt proc. niższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. Podstawowym czynnikiem spadku marży brutto na sprzedaży był dalszy dynamiczny wzrost kosztów surowca w pierwszym półroczu bieżącego roku mimo spadkowych tendencji cenowych na innych produktach żywnościowych utrudniających płynne wdrożenie podwyżek cen finalnie zrealizowanych po dacie bilansowej. Zmiana tendencji cenowych głównych surowców mięsnych od sierpnia bieżącego roku powoduje stopniowy wzrost marży na sprzedaży i zmniejszanie dystansu do poziomu marży osiąganej w roku ubiegłym" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 28,59 mln zł wobec 75,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

(ISBnews)