Zysk operacyjny wyniósł 165,82 mln zł wobec 127,21 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 218,87 mln zł wobec 169,83 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 911,1 mln zł w 2023 r. wobec 1 613,78 mln zł rok wcześniej.

Rekordowy w historii zysk netto

Reklama

"Analizując wypracowane wyniki finansowe zwraca uwagę rekordowy w historii zysk netto w Grupie Tarczyński w wysokości 132,9 mln zł, co oznacza wzrost o 36% w stosunku do roku 2022. Wynik taki udało się uzyskać przy wzroście przychodów o 18,4% do poziomu 1 911 mln zł, co świadczy o istotnej poprawie efektywności naszego biznesu. Wskaźniki rentowności na poziomie EBITDA 11,5% i zysku netto prawie 7% to wartości zdecydowanie odbiegające na plus od standardów w naszej branży" - napisał prezes Jacek Tarczyński w liście do akcjonariuszy.

"Równocześnie realizujemy niezwykle ambitny plan inwestycyjny, mający na celu znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych i zbudowanie bazy dla dalszego trwałego wzrostu. Nasze nakłady na rozbudowę infrastruktury po raz drugi z rzędu przekroczyły 200 mln zł i jesteśmy spokojni o zapas mocy umożliwiający nam skupienie się w pełni na dalszym rozwoju produktów i kanałów dystrybucji" - dodał.

Budowa strategii na kolejne lata

Prezes poinformował też, że obecnie zarząd poświęca dużo czasu na budowę strategii na kolejne lata.

"Naszą ambicją jest zostanie już nie tylko krajowym, ale i regionalnym liderem w zakresie mięsnych przekąsek premium. Naszą wnikliwą uwagę poświęcamy nie tylko produktowi, ale i strategii marketingowej, kanałom dystrybucji, słowem - wszystkiemu, co składa się na sukces naszej organizacji. Więcej szczegółów na temat naszych planów rozwojowych przedstawimy państwu w najbliższym czasie" - zapowiedział Tarczyński.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 118,75 mln zł wobec 91,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

(ISBnews)