Szacowany udział Creotechu w projektach będących przedmiotem rozmów z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), Ministerstwem Obrony Narodowej (MON) i Komisją Europejską może osiągnąć do ok. 300 mln euro w okresie najbliższych lat, w zależności od wielu różnych zmiennych czynników, podkreślono.

"W celu efektywnej realizacji strategii zarząd zamierza wzmocnić kapitałowo spółkę i przeprowadzić inwestycje w trzech kluczowych obszarach: rozbudowy portfolio produktowego, rozwoju zdolności produkcyjnych, a także rozbudowy działu sprzedażowego. Creotech planuje pozyskać niezbędne środki do sfinansowania inwestycji z planowanej emisji nowych akcji z intencją, aby w miarę możliwości zapewnić prawo pierwszeństwa dla istniejących akcjonariuszy posiadających określoną liczbę akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Akcjonariusze pod koniec sierpnia mają zdecydować o emisji podczas walnego zgromadzenia, a następnie, jeżeli zostanie ona podjęta, oraz biorąc pod uwagę m.in. warunki rynkowe, spółka planuje przeprowadzić emisję do 396 557 akcji zwykłych na okaziciela skierowaną do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej.

"Przez ostatnie lata intensywnego rozwoju Creotech Instruments systematycznie budował swoją międzynarodową pozycję i rozpoznawalność jako pierwszego polskiego producenta platform mikrosatelitarnych, czyli o masie rzędu kilkudziesięciu kg. Track record sukcesów naszych ofert publicznych przy debiucie na rynku NewConnect oraz głównym rynku GPW w trudnym 2022 roku nie tylko pozwolił nam przyspieszyć wzrost organizacji, ale także rozpocząć rozmowy o zaangażowaniu Creotech w najważniejsze projekty satelitarne na szczeblu krajowym, Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz komercyjnych. [...] Wartość projektów w ramach obecnie prowadzonych przez nas rozmów z partnerami może osiągnąć około 300 mln euro w najbliższych latach, w zależności od wielu różnych zmiennych czynników, a ponadto łączny rozpoznany potencjał zamówień na satelity szacujemy na około 150 szt. Dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie dodatkowych inwestycji w trzech kluczowych obszarach: rozbudowy portfolio produktowego, rozwoju zdolności produkcyjnych i rozbudowy działu sprzedażowego. Środki finansowe planujemy pozyskać z emisji nowych akcji" - powiedział prezes Grzegorz Brona, cytowany w komunikacie.

Obecny poziom rozwoju Creotech Instruments pozwala na rozpoczęcie realizacji pierwszych dużych projektów, które spółka zamierza kontynuować na poziomie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb publicznych i projektów obronnych, a także na poziomie UE, jako wiodący dostawca i regionalny lider w projektach europejskich. Jako firma pierwszego wyboru w Europie Środkowej w technologiach mikrosatelitarnych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Creotech zamierza zwiększyć udział w dostawach swoich platform satelitarnych do 100 kg, z możliwością przeskalowania do 200 kg. Równolegle do działań na szczeblu krajowym i europejskim, Creotech zamierza zintensyfikować swój udział w międzynarodowych projektach komercyjnych z zamiarem osiągnięcia statusu wiodącego dostawcy platform satelitarnych do zastosowań biznesowych.

"Jesteśmy u progu rozpoczęcia komercjalizacji naszej autorskiej platformy satelitarnej HyperSat, co do której mamy długoterminowe plany rozwoju, w tym zoptymalizowania jej dla misji o 100-200 kg. Pozwoli to nam nie tylko odpowiedzieć na globalne trendy, które wspierają kierunek zwiększania masy poszczególnych satelitów, ale także wejść w największy wartościowo segment, który w latach 2022-2031 (wg. Euroconsult) ma odpowiadać za 38% wartości całego rynku małych satelitów, odznaczając się jednocześnie jeszcze wyższą marżowością" - dodał wiceprezes ds. finansowych Paweł Górnicki.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

(ISBnews)