Enea otrzymała od Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra aktywów państwowych ofertę nabycia pakietu 21 962 189 akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka należących do Enei z zastosowaniem ceny w kwocie 45 zł za akcję, podała Enea. Oznacza to łączną kwotę 988,2 mln zł.

Cena za pakiet akcji zostanie uregulowana w formie skarbowych papierów wartościowych przekazanych za pośrednictwem Funduszu Reprywatyzacji.

"Jednocześnie w treści oferty minister aktywów państwowych poinformował, że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK"), potwierdził, iż nie istnieje obowiązek zgłoszenia i uzyskania zgody prezesa UOKiK na przeprowadzenie transakcji, a także że Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła stanowisko Ministerstwa Aktywów Państwowych, iż taka transakcja jest zgodna z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" - czytamy w komunikacie.

Enea zapozna się z otrzymaną ofertą, a jej ewentualna akceptacja będzie uzależniona od pozyskania przez spółkę niezbędnych zgód korporacyjnych, podano także.

W czerwca 2022 r. Enea podała, że podpisała ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa 21 962 189 akcji w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka (LWB), stanowiących 64,57% akcji w kapitale zakładowym. List intencyjny obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.

Reklama

LW Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5% udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2022 r.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)