Zysk operacyjny wyniósł 81 mln zł wobec 60 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 411 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 290 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 123 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 781 mln zł w porównaniu z 550 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 229 mln zł wobec 191 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Przychody Grupy Grenevia za okres 6 miesięcy 2023 roku wzrosły o 42% w porównaniu z I półroczem 2022 roku do poziomu 781 mln zł. To efekt wzrostu zewnętrznych przychodów segmentu FAMUR o 74 mln zł, przychodów zewnętrznych segmentu elektroenergetyki o 18 mln zł, fotowoltaiki o 13 mln zł oraz kontrybucji nowego segmentu e-mobilność, które dodały łącznie 125 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Reklama

W segmencie Famur (rozwiązania dla górnictwa i energetyki wiatrowej) w I poł. br. przychody zewnętrzne wzrosły o 15% r/r do 578 mln zł, zaś backlog na koniec czerwca wynosił 779 mln zł; marża EBITDA sięgnęła 42%, podano także.

W segmencie Elektroenergetyka (rozwiązania dla dystrybucji energii) odnotowano w I poł. br. 35 mln zł przychodów zewnętrznych, a 59 mln zł - łącznie ze sprzedażą do innych segmentów Grupy Grenevia; całkowity portfel zamówień na koniec czerwca 2023 roku miał wartość 106 mln zł, z czego 32 mln zł dla klientów zewnętrznych Grupy Grenevia; marża EBITDA to 20%.

W segmencie PV (wielkoskalowa fotowoltaika) odnotowano w tym czasie: "133 MW sumaryczna moc uruchomionych farm PV na 30.06.2023r.; 4,05 GW sumaryczna, szacowana moc portfela projektów, na różnym etapie rozwoju na koniec czerwca 2023 r., w tym prawie 0,6 GW projektów w rozwoju na rynku niemieckim".

W segmencie e-mobilność (systemy bateryjne dla e-mobilności i magazynów energii) w I poł. br. odnotowano 125 mln zł przychodów, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 152 mln zł wobec 113 mln zł zysku rok wcześniej.

Grenevia (dawniej Famur) jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie, a od maja 2021 r. realizuje strategię transformacji w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. W 2022 r. miała 1 296 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)