Zysk operacyjny wyniósł 216 mln zł wobec 257 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 414 mln zł wobec 406 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 644 mln zł w 2023 r. wobec 1 296 mln zł rok wcześniej.

"W 2023 roku przychody Grupy Grenevia wzrosły o 27% do poziomu 1 644 mln zł. Wzrost ten wynikał z objęcia konsolidacją za pełen okres segmentu e-mobilności, poprawy przychodów w segmencie elektroenergetyka i fotowoltaika oraz stabilnych przychodów segmentu Famur. EBITDA wyniosła 414 mln zł, co oznacza rentowność na poziomie 25%. Zysk netto wyniósł 144 mln zł. Na koniec 2023 r. dług netto był na poziomie 372 mln zł, co względem EBITDA stanowi 0,9x.W ramach optymalizacji struktury finansowania, w grudniu2 023 roku, został zrealizowany wcześniejszy wykup (opcja call) obligacji serii B o wartości nominalnej 200 mln zł" - napisała prezes Beata Zawiszowska w liście do akcjonariuszy.

Reklama

Segment Famur (rozwiązania dla przemysłu wydobywczego i energetyki wiatrowej) odnotował następujące wyniki:

* 1 114 mln zł przychodów zewnętrznych za rok 2023 (stabilnie rok do roku),

* 730 mln zł backlog na koniec roku 2023 (dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów),

* 498 mln zł EBITDA za rok 2023,

* brak zadłużenia netto segmentu na koniec grudnia 2023 r., wymieniono w sprawozdaniu zarządu.

Segment Elektroenergetyka (rozwiązania dla dystrybucji energii):

* 162 mln zł przychodów za rok 2023, w tym 110 mln zł od klientów zewnętrznych Grupy Grenevia,

* 129 mln zł backlog na koniec roku 2023, w tym 66 mln zł dla klientów zewnętrznych Grupy Grenevia,

* 35 mln zł EBITDA za rok 2023,

* 26 mln zł nadwyżki środków pieniężnych nad długiem netto segmentu na koniec grudnia 2023 r.

Segment PV (wielkoskalowa fotowoltaika):

* 78 mln zł przychodów za rok 2023, głównie ze sprzedaży energii elektrycznej,

* 56 mln zł straty EBITDA za rok 2023, 1 143 mln zł dług netto segmentu na koniec grudnia 2023 r. (1 269 mln zł dług brutto, w tym 824 mln zł finansowanie z Grenevia),

* pozyskanie w 2023 r. prawie 200 mln zł zewnętrznego finansowania project finance.

* 210 MW farm PV przyłączonych do sieci energetycznej na 31.12.2023 r. * ~4,7 GW sumaryczna, szacowana moc portfela projektów, na różnym etapie rozwoju na koniec grudnia 2023 r., w tym ponad 0,5 GW projektów w rozwoju na rynku niemieckim,

* ponad 1,2 GW łącznej mocy projektów z warunkami przyłączeniowymi dla PV, magazynów energii i elektrowni wiatrowych.

Segment e-mobilność (systemy bateryjne dla e-mobilności i magazynów energii):

* 335 mln zł przychodów za rok 2023, -23 mln zł EBITDA za rok 2023,

* kontynuacja współpracy z Solaris Bus & Coach sp. z o.o., wzrost skali współpracy z Alexander Dennis Limited.

* 74 mln zł dług netto segmentu na 31.12.2023 r. spłata w IV kw. 2023 r. w całości finansowania udzielonego przez akcjonariuszy IMPACT (w tym Grenevia S.A.).

* ~87 mln zł łączne nakłady poniesione za 12 miesięcy 2023 r. na inwestycję w GigafactoryX, wymieniono dalej.

"Rok 2023 był kolejnym udanym okresem przekształcania się naszej spółki w holding inwestujący w zieloną transformację. Kontynuowaliśmy realizacje kierunków strategicznych przyjętych w 2021 roku, skupiając się przede wszystkim na budowie wartości naszych zielonych segmentów, tj. fotowoltaiki oraz e-mobilności, jednocześnie wdrażając nowe inicjatywy w naszych tradycyjnych obszarach działalności powiązanych z przemysłem wydobywczym, w celu zwiększania ich zaangażowania w sektorach związanych z energetyką odnawialną" - skomentowała prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 311 mln zł wobec 252 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Grenevia (dawniej: Famur) to inwestor integrujący i rozwijający działalność w czterech segmentach biznesowych: wielkoskalowej fotowoltaiki (PV) skoncentrowanej w Grupie Projekt Solartechnik (Grupa PST/PST); systemów bateryjnych dla e-mobilności i magazynów energii (e-mobilność) w ramach Impact Clean Power Technology (ICPT); rozwiązań dla sektora dystrybucji energii(elektroenergetyka) na bazie spółki Elgór+Hansen (E+H); rozwiązań dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej w ramach marki Famur. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2023 r. miała 1 644 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)