Mex Polska odnotował 4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2023 r. w porównaniu do 6,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Wstępne skonsolidowane przychody netto sięgnęły 73,36 mln zł wobec 60,69 mln zł rok wcześniej.

Według wstępnych danych zysk na działalności operacyjnej wyniósł 5,7 mln zł wobec 8,39 mln zł w I-III 2022 r.

"Mex Polska szacuje wyraźny wzrost skonsolidowanych danych finansowych za pierwsze trzy kwartały 2023 r. Spodziewany zysk netto od stycznia do września br. wyniósł 4 mln zł, co dało grupie kapitałowej ponad 3-krotny wzrost r/r (po wyeliminowaniu z 2022 roku zdarzeń jednorazowych, w tym umorzenia mikropożyczek i subwencji PFR oraz rozwiązania rezerwy na Program Motywacyjny). Skonsolidowany zysk operacyjny EBIT wyniósł 5,7 mln zł (+60% r/r). Szacunkowe przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 73,3 mln zł (+20% r/r). Tak dynamiczny wzrost wyników to przede wszystkim efekt konsekwentnej polityki rozwoju Grupy i nowych otwarć, ale też wysokiej rentowności dotychczas funkcjonujących lokali. To też efekt konsekwentnego monitorowania dynamicznie rosnących kosztów oraz systematycznej waloryzacji cen. Tylko w III kw. br. Mex Polska otworzył 3 nowe lokale, co zwiększyło liczbę posiadanych lokali Grupy do 46. Do końca I kwartału 2024 planowane jest uruchomienie co najmniej 3 kolejnych" - czytamy w komunikacie.

"Mimo wymagającej sytuacji na rynku Grupa Mex Polska utrzymuje wyraźną dynamikę wzrostu, przy jednoczesnym osiąganiu satysfakcjonującej rentowności zarówno już istniejących, jak i nowo otwartych lokali. Naszą pozycję dodatkowo umacniają bardzo dobre wyniki finansowe. Po wyeliminowaniu jednorazowych zdarzeń z 2022 roku (takich jak rozwiązanie rezerwy na Program Motywacyjny w kwocie 1,1 mln zł czy umorzenie mikropożyczek i subwencji PFR w kwocie 3,3 mln zł) oczekujemy wyraźnej poprawy danych finansowych na koniec września bieżącego roku i po trzech pierwszych kwartałach spodziewamy się 225-proc. wzrostu zysku netto oraz ponad 60-proc. wzrostu zysku EBIT. Zawdzięczamy to przemyślanej strategii rozwoju opartej na ciągłym zwiększaniu wartości sprzedaży i systematycznym monitorowaniu kosztów operacyjnych" - wskazał członek zarządu i dyrektor finansowy Dariusz Kowalik, cytowany w materiale.

W samym III kw. 2023 roku szacowany zysk netto Grupy liczył 2,4 mln zł, a zysk EBIT przekroczył 3 mln zł.

Reklama

"Naszą przewagą jest strategiczny dobór lokalizacji i zdywersyfikowana oferta. Jednym z naszych najbardziej dochodowych obszarów jest segment bistro, w ramach którego działa 'Pijalnia Wódki i Piwa' oraz nasz najnowszy brand 'Chicas&Gorillas'. Licząc tylko od lipca tego roku, w ramach ww. dwóch konceptów otworzyliśmy trzy nowe lokale. Ostatnie otwarcie miało miejsce 7 października w samym centrum Warszawy i jest to pierwszy w Warszawie 'Chicas & Gorillas'. Cieszy nas fakt, że mimo krótkiego okresu działania lokal już przyciągnął liczne grono klientów poszukujących nowoczesnego i przystępnego cenowo miejsca na barowej mapie stolicy" - dodał prezes Paweł Kowalewski.

W październiku br. spółka holdingowa podpisała umowy na dwie nowe lokalizacje spod dwóch powyżej wspomnianych szyldów, które będą miały swoje otwarcie w I kwartale 2024 roku. Kolejna "Pijalnia Wódki i Piwa" oraz "Chicas&Gorillas" tym razem pojawią się w centrum Katowic. Ze względu na wysoką atrakcyjność i potencjał tego regionu, zarząd liczy na powodzenie otwarć, co ma przełożyć się na dalszy wzrost wyników sprzedażowych Grupy, zakończono.

Ostateczne wyniki za I-III kw. 2023 r. zostaną opublikowane 28 listopada 2023 roku.

Grupa Mex Polska zarządza 44 lokalami gastronomicznymi (stan na 30.06.2023). Grupa rozwija marki: The Mexican, Prosty Temat, Pankejk, Pijalnia Wódki i Piwa, Chicas & Gorillas. Od 2012 roku spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

(ISBnews)