Kluczowym w nadchodzących kwartałach jest uzupełnienie portfela zleceń na rok 2024 i lata następne - w tym zakresie decydujący wpływ mieć będą zmiany zachodzące na rynkach, na których działa Elektrotim, napływ środków z Unii Europejskiej i wzrost decyzyjności inwestorów na kluczowych rynkach, na których działa Grupa Elektrotim, podano.

"Grupa Elektrotim w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. pozyskała zamówienia o wartości 385 085 tys. zł netto, wobec 656 744 tys. zł netto w okresie od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r., W wielkościach porównywalnych, bez uwzględniania zamówień pozyskanych przez jednostki zależne (tj. Procom System S.A. w wysokości 40 935 tys. zł oraz Zeus S.A. w wysokości 29 884 tys. zł), odnotowano spadek zamówień Grupy Elektrotim o 35%" - czytamy w raporcie kwartalnym.

"Grupa Elektrotim wg stanu na dzień 30.09.2023 r. posiada portfel zamówień w wysokości ok. 473 800 tys. zł netto wobec 702 175 tys. zł netto na dzień 30.09.2022 r. (w tym 612 690 z wyłączeniem spółek zależnych Procom System S.A. i Zeus S.A.). W wielkościach porównywalnych, pomijając wartości wspomnianych jednostek zależnych, portfel w 2023 spółek pozostałych w Grupie jest o 23% niższy niż na koniec września 2022" - czytamy dalej.

Spółka wskazała, że zmiany w podanych wielkościach wynikają z faktu ofertowania przez Elektrotim w dwóch nowych, dużych przetargach związanych z rozbudową bariery perymetrycznej na granicy polsko-białoruskiej, przy czym sumaryczna potencjalna wartość tych kontraktów jest wyższa niż kontraktu pozyskanego przez spółkę w 2022 roku. Tym samym, szczególnie w Pionie Specjalnym, jak też w Pionach blisko z nim współpracujących, dojść musiało do zabezpieczenia zasobów na poczet ewentualnej realizacji tak dużych kontraktów.

Reklama

"Ponadto, przy intensywnej realizacji i sprzedaży kontraktów z portfela w trzecim kwartale 2023 (jak i po dniu bilansowym, w kwartale czwartym) Elektrotim S.A. dostrzega, że w związku z obecnym przesileniem politycznym, w obszarach innych niż obronność, mamy obniżoną liczbę postępowań przetargowych, zwiększoną konkurencyjność w tych przetargach, które są prowadzone i niższy poziom decyzyjności niektórych zarządów spółek pod kontrolą państwa. Powoduje to, że poza ewentualnymi kontraktami granicznymi, odbudowa portfela będzie spowolniona i warunkowana jest powrotem decyzyjności oraz zwiększeniem środków w dyspozycji potencjalnych inwestorów (takich jak środki z KPO). Czas ten szacowany jest przez spółkę na ok. 3-4 miesiące (a więc do końca pierwszego kwartału 2024), przy widocznych rezultatach wiosną 2024 roku. Szybsza odbudowa portfela zamówień nastąpi w przypadku podpisania umów na rozbudowę bariery perymetrycznej" - podano także.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2022 r. miał 505,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)