Zysk operacyjny wyniósł 14,79 mln zł wobec 12,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 183,22 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 142,99 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 26,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 6,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 409,01 mln zł w porównaniu z 271,86 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 33,23 mln zł wobec 7,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2022 r. miał 505,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)