"Przedłożony wniosek jest zgodny z przyjętą w dniu 31 marca 2023 roku 'Polityką wypłaty dywidendy Elektrotim S.A. na lata 2023-2025'. Proponowana wysokość dywidendy stanowi 61% jednostkowego zysku netto za rok 2023, czyli mieści się w przedziale 50%-75%, określonym w polityce dywidendowej spółki" - czytamy w komunikacie.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2022 r. miał 505,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)