"Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Vercom za 2023 rok (12 miesięcy):

Przychody ze sprzedaży: 337 377 tys. zł (wzrost o 30% r/r),

Zysk brutto na sprzedaży: 181 088 tys. zł (wzrost o 56% r/r),

Reklama

Zysk na sprzedaży: 71 699 tys. zł (wzrost o 66% r/r),

Wynik skorygowana EBITDA: 85 076 tys. zł (wzrost o 54% r/r),

• Zysk netto z działalności kontynuowanej: 60 317 tys. zł (wzrost o 94% r/r),

• Zysk netto: 71 522 tys. zł (wzrost o 127% r/r),

• Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej: 85 300 tys. zł (wzrost o 64% r/r)" - czytamy w komunikacie.

"Nie zwalniamy tempa, za nami kolejny rekordowy rok i mocne wyniki w IV kw. 2023 r. Bardzo dobrze pokazuje to przekroczenie o 5 mln zł naszego wewnętrznego celu EBITDA za miniony rok związanego z programem motywacyjnym. Możemy odważnie powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze do realizacji celu, jakim jest podwajanie skali co 2 lata" - skomentował prezes Krzysztof Szyszka, cytowany w komunikacie.

"Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Vercom za IV kwartał 2023 roku [3 miesiące]:

Przychody ze sprzedaży: 96 487 tys. zł (wzrost o 19% r/r),

Zysk brutto na sprzedaży: 49 970 tys. zł (wzrost o 21% r/r),

Zysk na sprzedaży: 20 960 tys. zł (wzrost o 35% r/r),

Wynik skorygowana EBITDA: 24 169 tys. zł (wzrost o 28% r/r),

Zysk netto z działalności kontynuowanej: 20 778 tys. zł (wzrost o 33% r/r),

Zysk netto: 31 355 tys. zł (wzrost o 100% r/r),

• Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej: 29 728 tys. zł (wzrost o 67% r/r)" - czytamy dalej.

Wyniki czwartego kwartału to efekt organicznego rozwoju, który przełożył się na wzrost liczby klientów do ponad 79 400 podmiotów oraz wzrost sprzedaży do dotychczasowych klientów. Ze względu na rosnący udział sprzedaży do małych i średnich klientów rozliczanych w modelu przedpłaconym, Grupa Vercom odnotowała wzrost konwersji EBITDA na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ok. 100% za cały 2023 rok) oraz na wolne przepływy pieniężne, rozumiane jako przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej pomniejszone o nakłady inwestycyjne oraz płatności z tytułu leasingu (ok. 85%), wynika z materiału.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników wypracowanych w minionym roku. W szczególności chciałbym podkreślić rekordowe przepływy pieniężne oraz niski poziom zadłużenia. Nasz model wyróżnia się wyjątkową zdolnością generowania gotówki, co potwierdza wysoka konwersja EBITDA na wolne przepływy pieniężne w wysokości 85%. To wszystko sprawia, że mamy jeszcze większą przestrzeń na wypłatę dywidendy i kolejne akwizycje" - dodał dyrektor finansowy Łukasz Szałaśnik.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2023 rok, którego publikację zaplanowano na 26 marca 2024 roku.

Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (Communication Platform-as-a-Service - CPaaS), które umożliwiają firmom docieranie do klientów poprzez scentralizowaną platformę. Obecnie z usług Grupy Vercom korzystają takie podmioty, jak Allegro, OLX.pl, Answear.com, Rossmann, Żabka, mBank, IKEA. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Miała 260,32 mln zł przychodów w 2022 r.

(ISBnews)