Zysk operacyjny wyniósł 18 mln zł wobec 5,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Rentowność EBITDA w IV kw. ub.r. wyniosła 9,99% wobec 6,39% rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 220,1 mln zł w IV kw. 2023 r. wobec 176,82 mln zł rok wcześniej.

W całym 2023 r. spółka miała 1,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 6,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 525,42 mln zł w porównaniu z 565,67 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Rentowność EBITDA w ub.r. wyniosła 3,85% wobec 4,89% rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2023 r. wyniósł 4,35 mln zł wobec 13,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

(ISBnews)