We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że w całym 2023 r. miał 576 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 015 mln zł straty rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5 253,49 mln zł wobec 3 337,29 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 782,39 mln zł wobec 808,31 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 125,52 mld zł na koniec 2023 r. wobec 110,94 mld zł na koniec 2022 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 510,26 mln zł wobec 1 029,9 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 110,9 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)